Privacy Policy

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door MILA bv (hierna te noemen 'MILA'). Maatschappelijke zetel: Wolvenstraat 2a, 9280 Wieze. Ondernemingsnummer: 0450.541.442 RPR Dendermonde.

1. Intellectuele eigendom

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van MILA en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina on-line te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan om webpagina's af te drukken voor persoonlijk gebruik.

2. Linken naar deze site

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd naar de MILA Homepage te doen, en MILA hiervan op de hoogte te brengen.


3. Juistheid van gegevens

Sommige op deze site geïllustreerde afbeeldingen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. MILA wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. MILA behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de samenstelling en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. MILA verstrekt u gaarne inlichtingen.

4. Aansprakelijkheid

MILA is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de MILA website zouden voorkomen. MILA is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de MILA website zijn gelinkt.

5. Gegevensbescherming

MILA respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe MILA gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.


  5.1 Persoonsgegevens MILA verzamelt alleen persoonsgegevens om de bestelling te kunnen uitvoeren; tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt voor andere doeleinden, zoals een nieuwsbrief.
Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker MILA toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van MILA bvba met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.
Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker MILA toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van MILA bvba met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.
MILA geeft geen enkele adresinformatie door aan eender welke derde partij. De bezoeker heeft recht op inzage en ev. correctie of verwijderen van de op u betrekking hebbende gegevens; zolang deze niet in tegenspraak zijn met de geldende wetgeving.   U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten aan MILA bvba - Wolvenstraat 2a - 9280 Wieze - België.

 
  5.2 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie In sommige gevallen zal MILA gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de MILA website gekomen bent. 


  5.3 Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen Deze website kan een cookie plaatsen op uw harde schijf om uw winkelmandje te kunnen bewaren.  Bij het opstarten van de site kan u deze aanvaarden of weigeren.  Indien u deze weigert, kan het zijn dat deze website niet zo gebruiksvriendelijk zal functioneren.  Bepaalde gegevens zullen meerdere keren moeten worden ingegeven.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd zijn.

April 2020