Algemene voorwaarden

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG TE LEZEN VOOR U EEN PRODUCT BESTELT OP DEZE WEBSITE.  DOOR MINIMUM ÉÉN PRODUCT TE BESTELLEN OP DEZE WEBWINKEL, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ONDERSTAANDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN.

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de Klant en "MILA bvba" en op alle handelingen ter uitvoering daarvan.
Iedereen kan kennis nemen van deze voorwaarden op de website www.milawebshop.be.
"MILA bvba" heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.milawebshop.be te wijzigen.
www.milawebshop.be is eigendom van MILA bvba, Wolvenstraart 2a, 9280 Wieze, België met het ondernemingsnummer 0450.541.442 en valt binnen het rechtsgebied Dendermonde - België.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.

2. Overeenkomst tussen u en "MILA bvba"

Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden.

De overeenkomst komt slechts tot stand na aanvaarding van de bestelling door "MILA bvba" en bevestiging van deze aanvaarding via e-mail.
Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze Overeenkomst niet te betwisten.
Indien "MILA bvba" de bestelling om een of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de Koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
"MILA bvba" kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.

3. Producten, prijzen en tarieven

Alle producten die door "MILA bvba" aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
"MILA bvba" kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Wij bieden onze producten aan op onze website, in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. "MILA bvba" doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de fabrikant.  In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren.  "MILA bvba" kan niet aansprakelijk worden gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Indien een product uit voorraad is, dat onderdeel uitmaakt van een samengesteld pakket, dan vervangen wij dit door één of meerderde producten zodat minstens dezelfde waarde gehanteerd blijft. 

4. Betaling en betaalwijze

De Koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon en de afrekening of factuur. Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten en zijn inclusief BTW.  Actiecodes zijn enkel geldig bij voorafbetaling. (betaling bij bestelling) 
Betaling kan via overschrijving op onze rekening KBC 445-4623691-56 (KREDBEBB - BE17 4454 6236 9156) met vermelding van: milawebshop - bestelnr en uw naam indien de naam van de rekeninghouder verschillend is van de naam vermeld op het bestelformulier.


5. Levering en leveringstermijnen
Onze producten worden afgehaald door de koper of geleverd "MILA bvba" zelf of door een transportfirma.
De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld op uw bestelbon.
Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de Klant in zijn bestelling.  Voor producten die buiten België of Nederland moeten worden geleverd moet er contact genomen worden met "MILA bvba" via mail (contact @mila.be) of telefonisch op het telefoonnr  +32 53 78 38 33.

Afhalingen: wij contacteren u wanneer uw bestelling kan worden afgehaald.
Leveringen in Aalst, Dendermonde, Lebbeke, Opwijk en hun deelgemeenten: worden geleverd op woensdagavond (of donderdag) en op zaterdag.  Bestelling voor levering op woensdagavond moeten geplaatst worden vóór maandag 10:00.  Bestellingen voor leveringen op zaterdag moeten ons ten laatste bereiken op woensdagvoormiddag 10:00.  IJsroom wordt niet geleverd.  Eén bestelling wordt maximaal 2 x aangeboden.  Indien de bestelling dan nog niet kan geleverd worden, zal dit niet opnieuw worden aangeboden, maar kan het worden afgehaald in onze winkel.  Indien u zou afzien van de aankoop, dan wordt er 15 euro aangerekend voor de tevergeefse ritten.
Leveringen via pakketdienst: deze vertrekken ten laatste na 2 werkdagen vanuit onze winkel.
Bovenstaande regelingen gelden als de door u bestelde producten op voorraad zijn.    

Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van "MILA bvba" tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de Klant.
De leveringstermijn wordt voorgesteld door de Koper en een exacte datum wordt bepaald door MILA bvba.  De minimum leveringstermijn is 3 werkdagen.  De exacte leveringsdatum wordt u medegedeeld van zodra deze is gekend. In geen enkel geval heeft de Klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.


6. Annuleren van de transactie

"MILA bvba" is er zich van bewust dat het Internet een nieuw medium is en dat niet alle klanten ervaring hebben met "online winkelen" en geeft daarom klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulering. Na aanvaarding van uw vraag stuurt "MILA bvba" een annuleringsbevestiging en stort de bedragen die eventueel reeds betaald zijn terug. Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terug stortingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.
Bestellingen zullen om deze reden dan ook pas na 24 uur verwerkt worden tenzij de klant hier uitdrukkelijk wil van afwijken ( spoedbestelling).

Indien de bestelling nog niet is vertrokken na 24 uur kan de bestelling ook nog worden geannulleerd.  U kan een terugstorting vragen van het betaalde bedrag min 5 euro administratiekosten, ofwel maken we u een waardebon over voor het volledige bedrag.  Deze waardebon is 6 maanden geldig.

7. Terugneming en terugbetaling

Aangezien de bestelde goederen voeding betreft en "MILA bvba" geen controle heeft over de opslag, bewaring en behandeling van de goederen na verzending is terugname door "MILA bvba" onmogelijk.

8. Gegevens van de Klant

Door gebruik te maken van de e-shop van "MILA bvba" stemt de Klant u in met het verzamelen van en het gebruik door "MILA bvba" van bepaalde persoonlijke gegevens.
De door de Klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van "MILA bvba".
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan "MILA bvba" daarvoor steeds contacteren via mail: contact @mila.be of op het telefoonnummer: 053 78 38 33.

De reden dat wij uw geboortedatum vragen is omdat wij ook producten verkopen met alcohol.  Deze kunnen niet worden verkocht aan personen jonger dan 18 jaar.  Omwille van deze reden moeten wij uw leeftijd kunnen controleren.

9. Gebruik van cookies

Onze webshop deelt cookies uit.  Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.  Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te geven. Het staat je vrij om de cookies uit te schakelen.  Hou er dan wel rekening mee dat de webshop niet optimaal werkt.


Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze Algemene Voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen met ons: contact @mila.be of telefonisch op het nr: +32 53 78 38 33

ps: om automatische spamberichten te vermijden is er voor het "@"-teken een spatie gezet. Deze moet u verwijderen als u ons een mail wesnt te sturen.