Lekker, maar met korte houdbaarheidsdatum

Lekkere producten maar met een korte houdbaarheidsdatum.

Merk op dat producten een "Tenminste houdbaar tot" datum, wat wil niet zeggen dat voorbij deze datum het product niet meer kan of mag gebruikt worden. Dit wil zeggen dat er kwaliteitsverlies kan optreden vanaf deze datum.